This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Cefoperazon/sulbaktam v antimikrobní terapii v hepatopankreatobiliární chirurgii

František Vyhnánek

Chirurgická klinika FNKV a 3. LFUK v Praze

Souhrn Narůstající rezistence k různým betalaktamovým antibiotikům představuje významný problém v léčbě chirurgických infekcí, včetně infekcí hepatopankreatobiliárních. Kombinovaný cefalosporin III. generace cefoperazon se sulbaktamem rozšířil spektrum antimikrobních léků u nemocných, u kterých jsou betalaktamázu produkující bakterie příčinou zánětlivé afekce. Indikace podání cefoperazonu/sulbaktamu v terapii u žlučových infekcí je u nás využívána více než 20 let. Indikace podání cefoperazonu/sulbaktamu je dána šíří spektra...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu