This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Cefoperazon/sulbaktam v antimikrobní terapii v hepatopankreatobiliární chirurgii

František Vyhnánek

Chirurgická klinika FNKV a 3. LFUK v Praze

Souhrn Narůstající rezistence k různým betalaktamovým antibiotikům představuje významný problém v léčbě chirurgických infekcí, včetně infekcí hepatopankreatobiliárních. Kombinovaný cefalosporin III. generace cefoperazon se sulbaktamem rozšířil spektrum antimikrobních léků u nemocných, u kterých jsou betalaktamázu produkující bakterie příčinou zánětlivé afekce. Indikace podání cefoperazonu/sulbaktamu v terapii u žlučových infekcí je u nás využívána více než 20 let. Indikace podání cefoperazonu/sulbaktamu je dána šíří spektra...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu