This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Cefoperazon/sulbaktam v antimikrobní terapii v hepatopankreatobiliární chirurgii

František Vyhnánek

Chirurgická klinika FNKV a 3. LFUK v Praze

Souhrn Narůstající rezistence k různým betalaktamovým antibiotikům představuje významný problém v léčbě chirurgických infekcí, včetně infekcí hepatopankreatobiliárních. Kombinovaný cefalosporin III. generace cefoperazon se sulbaktamem rozšířil spektrum antimikrobních léků u nemocných, u kterých jsou betalaktamázu produkující bakterie příčinou zánětlivé afekce. Indikace podání cefoperazonu/sulbaktamu v terapii u žlučových infekcí je u nás využívána více než 20 let. Indikace podání cefoperazonu/sulbaktamu je dána šíří spektra...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu