This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Cefoperazon/sulbaktam v antimikrobní terapii v hepatopankreatobiliární chirurgii

František Vyhnánek

Chirurgická klinika FNKV a 3. LFUK v Praze

Souhrn Narůstající rezistence k různým betalaktamovým antibiotikům představuje významný problém v léčbě chirurgických infekcí, včetně infekcí hepatopankreatobiliárních. Kombinovaný cefalosporin III. generace cefoperazon se sulbaktamem rozšířil spektrum antimikrobních léků u nemocných, u kterých jsou betalaktamázu produkující bakterie příčinou zánětlivé afekce. Indikace podání cefoperazonu/sulbaktamu v terapii u žlučových infekcí je u nás využívána více než 20 let. Indikace podání cefoperazonu/sulbaktamu je dána šíří spektra...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu