This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 02/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Antiinfectives News najdete zprávu z Antibiotického kurzu pro kliniky, kterou připravil prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., a zprávu z konference ICAAC 2011, kterou zpracovala MUDr. Naďa Mallátová. MUDr. Jan Haber připravil komentář o tom, proč si dávat pozor na generický piperacilin/tazobaktam. Číslo uzavírají dvě kazuistiky (případ nákazy C. krusei, která byla příčinou pneumonie u vážně nemocné ženy a případ invazivní kandidové nozokomiální infekce na chirurgické JIP).
Tiráž

Tiráž | Antiinfectives News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předsedkyně redakční rady: MUDr. Václava Adámková | Členové redakční rady: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., MUDr. David Charvát
PhDr. Hana Kaiserová | Redakce: Judita Vogelová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně / 3. ročník / ISSN 1804-4212 | Registrováno pod evidenčním číslem MKČR: MKČRE 19581Partneři projektu