This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Proč si dávat pozor na generický piperacilin/tazobaktam

Jan Haber

I. interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK Praha a VFN Praha

Varování na kontraindikace při aplikaci generických přípravků V nedávné době se mi dostala do rukou publikace „Drug Safety Update“(1) anglického „SÚKLu“ (MHRA and CHM – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency and The Commission on Human Medicines), která varovala zdravotníky v souvislosti s aplikací generické formy piperacilin/tazobaktamu (PIP/TAZO). Text převzala Světová zdravotnická organizace (WHO), která jej jako upozornění na danou problematiku...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu