This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Proč si dávat pozor na generický piperacilin/tazobaktam

Jan Haber

I. interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK Praha a VFN Praha

Varování na kontraindikace při aplikaci generických přípravků V nedávné době se mi dostala do rukou publikace „Drug Safety Update“(1) anglického „SÚKLu“ (MHRA and CHM – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency and The Commission on Human Medicines), která varovala zdravotníky v souvislosti s aplikací generické formy piperacilin/tazobaktamu (PIP/TAZO). Text převzala Světová zdravotnická organizace (WHO), která jej jako upozornění na danou problematiku...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu