This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Proč si dávat pozor na generický piperacilin/tazobaktam

Jan Haber

I. interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK Praha a VFN Praha

Varování na kontraindikace při aplikaci generických přípravků V nedávné době se mi dostala do rukou publikace „Drug Safety Update“(1) anglického „SÚKLu“ (MHRA and CHM – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency and The Commission on Human Medicines), která varovala zdravotníky v souvislosti s aplikací generické formy piperacilin/tazobaktamu (PIP/TAZO). Text převzala Světová zdravotnická organizace (WHO), která jej jako upozornění na danou problematiku...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu