This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Zpráva o Antibiotickém kurzu pro kliniky

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Výběr optimální antibiotické léčby závisí jednak na vlastnostech bakteriálního původce nemoci, ale současně musí zahrnovat i posouzení individuálních charakteristik pacienta. Kliničtí mikrobiologové pořádají pravidelné vzdělávací kurzy, které slouží k doplnění a rozšíření znalostí o správném používání antibiotik, kliničtí lékaři však v tomto ohledu systematicky školeni nejsou.   Domnívám se, že mikrobiologové nemohou antibiotickou léčbu řídit sami, potřebují mít kvalitní partnery mezi...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu