This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Zpráva o Antibiotickém kurzu pro kliniky

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Výběr optimální antibiotické léčby závisí jednak na vlastnostech bakteriálního původce nemoci, ale současně musí zahrnovat i posouzení individuálních charakteristik pacienta. Kliničtí mikrobiologové pořádají pravidelné vzdělávací kurzy, které slouží k doplnění a rozšíření znalostí o správném používání antibiotik, kliničtí lékaři však v tomto ohledu systematicky školeni nejsou.   Domnívám se, že mikrobiologové nemohou antibiotickou léčbu řídit sami, potřebují mít kvalitní partnery mezi...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu