This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Zpráva o Antibiotickém kurzu pro kliniky

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Výběr optimální antibiotické léčby závisí jednak na vlastnostech bakteriálního původce nemoci, ale současně musí zahrnovat i posouzení individuálních charakteristik pacienta. Kliničtí mikrobiologové pořádají pravidelné vzdělávací kurzy, které slouží k doplnění a rozšíření znalostí o správném používání antibiotik, kliničtí lékaři však v tomto ohledu systematicky školeni nejsou.   Domnívám se, že mikrobiologové nemohou antibiotickou léčbu řídit sami, potřebují mít kvalitní partnery mezi...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu