This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Zpráva o Antibiotickém kurzu pro kliniky

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Výběr optimální antibiotické léčby závisí jednak na vlastnostech bakteriálního původce nemoci, ale současně musí zahrnovat i posouzení individuálních charakteristik pacienta. Kliničtí mikrobiologové pořádají pravidelné vzdělávací kurzy, které slouží k doplnění a rozšíření znalostí o správném používání antibiotik, kliničtí lékaři však v tomto ohledu systematicky školeni nejsou.   Domnívám se, že mikrobiologové nemohou antibiotickou léčbu řídit sami, potřebují mít kvalitní partnery mezi...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu