This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Top 10 Papers v klinické mykologii, ICAAC 2011

Naďa Mallátová

Laboratoř lékařské parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Profesor Bennet opět zaplnil hlavní auditorium velkoryse řešeného kongresového centra v Chicagu na 51. konferenci ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) svým sympoziem Top 10 Papers in Clinical Mycology. Stěžejními tématy, která upoutala pozornost odborné veřejnosti v uplynulém roce, byla diagnostika invazivní aspergilózy a často neprávem opomíjená oční manifestace invazivní kandidózy.   Nikdo v současné době nepochybuje o významu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu