This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Top 10 Papers v klinické mykologii, ICAAC 2011

Naďa Mallátová

Laboratoř lékařské parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Profesor Bennet opět zaplnil hlavní auditorium velkoryse řešeného kongresového centra v Chicagu na 51. konferenci ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) svým sympoziem Top 10 Papers in Clinical Mycology. Stěžejními tématy, která upoutala pozornost odborné veřejnosti v uplynulém roce, byla diagnostika invazivní aspergilózy a často neprávem opomíjená oční manifestace invazivní kandidózy.   Nikdo v současné době nepochybuje o významu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu