This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Top 10 Papers v klinické mykologii, ICAAC 2011

Naďa Mallátová

Laboratoř lékařské parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Profesor Bennet opět zaplnil hlavní auditorium velkoryse řešeného kongresového centra v Chicagu na 51. konferenci ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) svým sympoziem Top 10 Papers in Clinical Mycology. Stěžejními tématy, která upoutala pozornost odborné veřejnosti v uplynulém roce, byla diagnostika invazivní aspergilózy a často neprávem opomíjená oční manifestace invazivní kandidózy.   Nikdo v současné době nepochybuje o významu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu