This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Candida krusei jako příčina pneumonie u vážně nemocné ženy

Petr Jakubec, Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Příslušníci rodu Candida jsou nejčastější příčinou humánních invazivních mykotických infekcí. Postihují především imunokompromitované pacienty s neutropenií, ale v současnosti výrazně rostou počty těžkých infekcí u imunokompetentních, vážně až kriticky nemocných. Kandidy vyvolávají celou řadu různých infekčních stavů, od lokálních po invazivní formy včetně kandidové sepse. Kandidová pneumonie je oproti postižení jiných orgánů vzácný stav. V klinických doporučeních je definitivní diagnóza...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu