This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Candida krusei jako příčina pneumonie u vážně nemocné ženy

Petr Jakubec, Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Příslušníci rodu Candida jsou nejčastější příčinou humánních invazivních mykotických infekcí. Postihují především imunokompromitované pacienty s neutropenií, ale v současnosti výrazně rostou počty těžkých infekcí u imunokompetentních, vážně až kriticky nemocných. Kandidy vyvolávají celou řadu různých infekčních stavů, od lokálních po invazivní formy včetně kandidové sepse. Kandidová pneumonie je oproti postižení jiných orgánů vzácný stav. V klinických doporučeních je definitivní diagnóza...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu