This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Candida krusei jako příčina pneumonie u vážně nemocné ženy

Petr Jakubec, Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Příslušníci rodu Candida jsou nejčastější příčinou humánních invazivních mykotických infekcí. Postihují především imunokompromitované pacienty s neutropenií, ale v současnosti výrazně rostou počty těžkých infekcí u imunokompetentních, vážně až kriticky nemocných. Kandidy vyvolávají celou řadu různých infekčních stavů, od lokálních po invazivní formy včetně kandidové sepse. Kandidová pneumonie je oproti postižení jiných orgánů vzácný stav. V klinických doporučeních je definitivní diagnóza...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu