This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Candida krusei jako příčina pneumonie u vážně nemocné ženy

Petr Jakubec, Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Příslušníci rodu Candida jsou nejčastější příčinou humánních invazivních mykotických infekcí. Postihují především imunokompromitované pacienty s neutropenií, ale v současnosti výrazně rostou počty těžkých infekcí u imunokompetentních, vážně až kriticky nemocných. Kandidy vyvolávají celou řadu různých infekčních stavů, od lokálních po invazivní formy včetně kandidové sepse. Kandidová pneumonie je oproti postižení jiných orgánů vzácný stav. V klinických doporučeních je definitivní diagnóza...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu