This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Candida krusei jako příčina pneumonie u vážně nemocné ženy

Petr Jakubec, Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Příslušníci rodu Candida jsou nejčastější příčinou humánních invazivních mykotických infekcí. Postihují především imunokompromitované pacienty s neutropenií, ale v současnosti výrazně rostou počty těžkých infekcí u imunokompetentních, vážně až kriticky nemocných. Kandidy vyvolávají celou řadu různých infekčních stavů, od lokálních po invazivní formy včetně kandidové sepse. Kandidová pneumonie je oproti postižení jiných orgánů vzácný stav. V klinických doporučeních je definitivní diagnóza...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu