This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Invazivní kandidová nozokomiální infekce na chirurgické JIP

David Charvát

1. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Donedávna znamenala mykotická onemocnění pro většinu chirurgů pouze kožní infekce nebo ojediněle se vyskytující slizniční kandidózy u pacientů se sníženou imunitou. S prodlužujícím se věkem obyvatelstva a se zaváděním stále náročnějších a v řadě případů pacienty zatěžujících diagnostických a léčebných postupů narůstá počet rizikových pacientů, kteří podstupují chirurgické výkony. A protože se mění etiologie infekcí a v posledních letech významně stoupá počet invazivních...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu