This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Invazivní kandidová nozokomiální infekce na chirurgické JIP

David Charvát

1. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Donedávna znamenala mykotická onemocnění pro většinu chirurgů pouze kožní infekce nebo ojediněle se vyskytující slizniční kandidózy u pacientů se sníženou imunitou. S prodlužujícím se věkem obyvatelstva a se zaváděním stále náročnějších a v řadě případů pacienty zatěžujících diagnostických a léčebných postupů narůstá počet rizikových pacientů, kteří podstupují chirurgické výkony. A protože se mění etiologie infekcí a v posledních letech významně stoupá počet invazivních...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu