This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Invazivní kandidová nozokomiální infekce na chirurgické JIP

David Charvát

1. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Donedávna znamenala mykotická onemocnění pro většinu chirurgů pouze kožní infekce nebo ojediněle se vyskytující slizniční kandidózy u pacientů se sníženou imunitou. S prodlužujícím se věkem obyvatelstva a se zaváděním stále náročnějších a v řadě případů pacienty zatěžujících diagnostických a léčebných postupů narůstá počet rizikových pacientů, kteří podstupují chirurgické výkony. A protože se mění etiologie infekcí a v posledních letech významně stoupá počet invazivních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu