This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Invazivní kandidová nozokomiální infekce na chirurgické JIP

David Charvát

1. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Donedávna znamenala mykotická onemocnění pro většinu chirurgů pouze kožní infekce nebo ojediněle se vyskytující slizniční kandidózy u pacientů se sníženou imunitou. S prodlužujícím se věkem obyvatelstva a se zaváděním stále náročnějších a v řadě případů pacienty zatěžujících diagnostických a léčebných postupů narůstá počet rizikových pacientů, kteří podstupují chirurgické výkony. A protože se mění etiologie infekcí a v posledních letech významně stoupá počet invazivních...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu