This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

doufám, že nové číslo Antiinfectives News, které právě držíte v rukou, Vás zaujme a přinese Vám nové informace ať již formou zpráv z kongresů, či sdělení z každodenní praxe. Část příspěvků se věnuje problematice mykotických infekcí, včetně několika zajímavých kasuistik. Pro mladé začínající kolegy, doufám, budou inspirující informace z prvního ročníku edukativního kurzu Benešovy dny, který se uskutečnil ve třech cyklech...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu