This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2012 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

doufám, že nové číslo Antiinfectives News, které právě držíte v rukou, Vás zaujme a přinese Vám nové informace ať již formou zpráv z kongresů, či sdělení z každodenní praxe. Část příspěvků se věnuje problematice mykotických infekcí, včetně několika zajímavých kasuistik. Pro mladé začínající kolegy, doufám, budou inspirující informace z prvního ročníku edukativního kurzu Benešovy dny, který se uskutečnil ve třech cyklech...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu