This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2023 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 12/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Toto číslo Antiinfectives News je zaměřeno více na kazuistiky a dále přináší informace z recentně proběhlých kongresů. Kongres KMINE přinesl řadu informací jak na poli diagnostiky, tak především terapie infekčních onemocnění, zejména v kontextu narůstající rezistence původců na antiinfektiva. Podobně tomu bylo i na kongresu TIMM, který je věnován výhradně mykologické problematice. Prezentované kazuistiky dokreslují svízelnost antiinfekční léčby nejenom u bakteriálních infekcí, ale právě také u mykotických – popisují zajišťovací léčbu pacienta po invazivní aspergilóze s nesnášenlivostí vorikonazolu nebo léčbu pacientky s těžkou nekrotizující aspergilovou pneumonií. Vyzdviženo je také téma antimikrobiálního stewardshipu.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jan Haber, CSc., MUDr. Naďa Mallátová
Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Petra Schmidová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 14. ročník / ISSN (Print): 1804-4212 / ISSN (On-line): 2694-7390
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu