This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2023 Czech edition

Zpráva z kongresu TIMM 2023 (11th Trends in Medical Mycology), Atény, Řecko

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN v Praze

Již 11. ročník mezinárodního kongresu Trends in Medical Mycology se konal v Aténách ve dnech 20.–23. října 2023. Kongres se koná jednou za dva roky a přináší novinky jak na poli laboratorní, tak pochopitelně i klinické medicíny. V předchozích ročnících byla klinická část věnována velmi často hematoonkologické problematice, neboť tito pacienti jsou ve vysokém riziku mykotických infekcí. Nicméně se stále častěji s mykotickými infekcemi,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu