This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2023 Czech edition

Zpráva z kongresu KMINE 2023 (IX. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie), Olomouc

Lenka Kupidlovská

ÚLBLD, Klinická mikrobiologie a ATB centrum, VFN v Praze

IX. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) se uskutečnil ve dnech 5.–7. 10. 2023 v Olomouci (Clarion Congress Hotel). Jako každoročně nabídla tato akce možnost přátelského setkání odborníků z řad klinické mikrobiologie, infekčního lékařství, epidemiologie a nemocniční hygieny a dalších specializací s cílem prohloubit spolupráci a seznámit se s aktuálními poznatky a postupy v daných oborech. Odborný program (přednášky, postery, diskuze v kuloárech) byl...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu