This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2023 Czech edition

Použití Zavicefta® na jednotce intenzivní a resuscitační péče u kriticky nemocných a role antimikrobiálního stewardshipu

Martin Švec

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc a LF UP 

Souhrn Na jednotkách intenzivní a resuscitační péče (JIRP) je výskyt multidrug rezistentních (MDR) mikroorganismů zvyšující se hrozbou. Tento výskyt je způsoben selekčním tlakem používaných antimikrobiálních přípravků a souborem pacientů zde hospitalizovaných. Antimikrobiální stewardship (AMS) je na mnoha jednotkách nedílnou součástí každodenní praxe a má klíčovou roli v zajištění účinné léčby. Pomáhá k omezení nadměrného používání...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu