This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2023 Czech edition

Využití Cresemby při léčbě těžké nekrotizující aspergilové pneumonie u mladé pacientky s astmatem

Marek Flaksa

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Invazivní aspergilová infekce je onemocnění, které postihuje dýchací cesty, plicní tkáň, kůži či mimoplicní orgány a je způsobeno několika druhy vláknité plísně rodu Aspergillus. Nejčastějšími druhy jsou v našich podmínkách A. fumigatus, A. flavus, A. niger a A. terreus. Druhy aspergila jsou v přírodě široce rozšířeny a inhalace infekčních konidií je běžným jevem. Invaze do tkání je vzácná...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu