This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2023 Czech edition

Isavukonazol v zajišťovací léčbě pacienta po invazivní aspergilóze s nesnášenlivostí vorikonazolu

Anna Burantová

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha

Souhrn Představujeme zde kazuistiku horečky nejasné etiologie, která se objevila v průběhu rehabilitace pacienta po velmi těžkém onemocnění invazivní aspergilózou, při dobíhající terapii vorikonazolem. Při našem pátrání jsme došli k závěru, že se jedná o nežádoucí účinek vorikonazolu, proto jsme přešli na isavukonazol. Klíčová slova: invazivní aspergilóza, antimykotika, vorikonazol, isavukonazol, nežádoucí účinky, FUO, horečka nejasné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu