This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2023 Czech edition

Editorial

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN v Praze

Milé čtenářky, milí čtenáři, v rukou máte druhé letošní číslo Antiinfectives News, které je zaměřeno více na kazuistiky a dále přináší informace z recentně proběhlých kongresů. Kongres klinické mikrobiologie a infekčního lékařství, který pod záštitou Společnosti pro lékařskou mikrobiologii proběhl v Olomouci, přinesl řadu zajímavých a nových informací jak na poli diagnostiky, tak především terapie infekčních onemocnění, zejména v kontextu narůstající rezistence původců na antiinfektiva....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu