This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Nutrition News 1/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Nutrition News Slovak edition

Dátum vydania: 10/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDF Objednať predplatné


Anotácia

V priebehu septembra sme publikovali nové číslo časopisu Nutrition News. Výživa je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej, nielen onkologickej starostlivosti, a preto vám v časopise opäť približujeme témy s ňou spojené. Úvodom vás prevedie Barbora Dobiašová. Panel ESMO expertov vydal v tomto roku odporúčania na manažment malnutrície a nádorovej kachexie onkologických pacientov. Článok je súhrnom odporúčaní s rôznou dôležitosťou dôkazov, odporúčania bez vyznačenej dôležitosti dôkazov sú konsenzom odborníkov. Prehľadový článok napísala Andrea Škripeková. Ako druhý príspevok prinášame kazuistiku 46-ročného pacienta. Onkologickí pacienti s veľkou intenzitou symptómov profitujú zo včasnej paliatívnej intervencie, ktorá môže prispieť nielen k zmierneniu symptómov, ale aj k predĺženiu života a zlepšeniu tolerancie protinádorovej liečby. Tému na základe prípadu z praxe rozoberá Lucia Dzurillová. Posledný článok prináša lekárka OAIM Lucia Prétiová, ktorá poukazuje na tému úskalia živenia covidových pacientov na ICU. Tak ako pri iných ochoreniach, aj pri covide je nevyhnutné splniť nutričné potreby pacientov, ktorí boli prijatí do nemocnice. Kazuistiku pacientky dopĺňa podrobným prehľadom k téme.Obsah

Editoriál
Barbora Dobiašová
 
Nádorová kachexia v ESMO odporúčaniach
Andrea Škripeková, Lucia Dzurillová
 
Možnosti využitia domácej parenterálnej výživy u paliatívnych onkologických pacientov
Lucia Dzurillová, Andrea Škripeková, Barbora Dobiašová
 
Súčasné úskalia živenia COVID pacientov na ICU
Lucia Prétiová
 

Tiráž

Členovia redakčnej rady: MUDr. Jana Haščičová, MUDr. Juraj Krivuš, doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 4. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2585-7711/ISSN (online vydanie): 2644-7002
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5562/17

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk ¦ Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.skPartneři projektu