This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Lung Cancer News 1/2023 Slovak edition

Originálny názov:
Lung Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2023


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Aj prvé číslo tohto roku vám prináša zaujímavé témy. Precíznu a odbornú správu z tohtoročného Európskeho kongresu o pľúcnych nádoroch (ELCC – European Lung Cancer Congress) spracovala MUDr. Jana Jankurová. O momentálnych možnostiach diagnostiky a liečby tumorov pľúc si prečítate v príspevku od MUDr. Róberta Slivku. Sotorasib je prvým dlhoočakávaným inhibítorom KRAS G12C mutovaného karcinómu pľúc. Komentár štúdie CodeBreaK 100 prináša MUDr. Radka Radecká.Obsah

Editoriál
Zuzana Šviheľová Lišková
 
European Lung Cancer Congress – ELCC 2023
Jana Jankurová
 
Možnosti diagnostiky tumorov pľúc
Róbert Slivka
 
Komentár štúdie CodeBreaK 100 (sotorasib)
Radka Radecká
 

Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Jana Jankurová, MUDr. Radka Radecká, MUDr. Róbert Slivka, PhD., MUDr. Zuzana Šviheľová Lišková
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 8. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9104/ISSN (online vydanie): 2644–6995
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5951/20Partneři projektu