This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2023 Slovak edition

Komentár štúdie CodeBreaK 100 (sotorasib)

Radka Radecká

Oddelenie klinickej onkológie KPaF I FD SZU a UNB Ružinov

RAS onkogény prvýkrát identifikovali Harvey, Kirsten a Mayer v 60. rokoch minulého storočia pri štúdiu leukemogénneho potenciálu retrovírusov pri myšiach, pri ktorých sa neočakávane vyvinuli sarkómy [1]. Tento objav odštartoval éru mnohých štúdií zameraných na pochopenie štruktúry, kinetiky, signalizácie RAS proteínov, ich úlohu ako diagnostických markerov, súvislosť s nádorovými a genetickými ochoreniami. Vieme, že 3 RAS gény (KRAS, NRAS a HARS)...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu