This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2023 Slovak edition

Možnosti diagnostiky tumorov pľúc

Róbert Slivka

II. TaRCh odd., Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Abstrakt Tumory pľúc môžeme podľa lokalizácie rozdeliť do dvoch veľkých skupín, a to na centrálne a periférne. V ich diagnostike využívame klasickú bronchoskopiu, transtorakálne biopsie pod ultrazvukovou kontrolou alebo kontrolou počítačovej tomografie. Krokom vpred sú novšie diagnostické navigačné techniky ako endobronchiálna ultrasonografia, elektromagnetická navigácia, konfokálna mikroendoskopia, cone beam CT, robotická bronchoskopia. Kľúčové slová: bronchoskopia, endobronchiálna...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu