This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2023 Slovak edition

Možnosti diagnostiky tumorov pľúc

Róbert Slivka

II. TaRCh odd., Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Abstrakt Tumory pľúc môžeme podľa lokalizácie rozdeliť do dvoch veľkých skupín, a to na centrálne a periférne. V ich diagnostike využívame klasickú bronchoskopiu, transtorakálne biopsie pod ultrazvukovou kontrolou alebo kontrolou počítačovej tomografie. Krokom vpred sú novšie diagnostické navigačné techniky ako endobronchiálna ultrasonografia, elektromagnetická navigácia, konfokálna mikroendoskopia, cone beam CT, robotická bronchoskopia. Kľúčové slová: bronchoskopia, endobronchiálna...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu