This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2023 Slovak edition

Editoriál

Zuzana Šviheľová Lišková

Onkologické oddelenie KPFI a FD SZU a UN Bratislava

Vážení čitatelia,   najnovšie číslo časopisu Lung Cancer News je opäť plné noviniek týkajúcich sa diagnostiky a terapie karcinómu pľúc, ktorému patrí naďalej neslávne prvé miesto v celosvetovej mortalite. V posledných rokoch však pribudli nové možnosti liečby, hlavne pri cielenej terapii a imunoterapii. Kľúčovým, samozrejme, zostáva čo najpresnejšie stanovenie diagnózy odberom materiálu na histologické a molekulárne genetické vyšetrenie. Na jar...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu