This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2023 Slovak edition

Editoriál

Zuzana Šviheľová Lišková

Onkologické oddelenie KPFI a FD SZU a UN Bratislava

Vážení čitatelia,   najnovšie číslo časopisu Lung Cancer News je opäť plné noviniek týkajúcich sa diagnostiky a terapie karcinómu pľúc, ktorému patrí naďalej neslávne prvé miesto v celosvetovej mortalite. V posledných rokoch však pribudli nové možnosti liečby, hlavne pri cielenej terapii a imunoterapii. Kľúčovým, samozrejme, zostáva čo najpresnejšie stanovenie diagnózy odberom materiálu na histologické a molekulárne genetické vyšetrenie. Na jar...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu