This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Immuno-oncotherapy News 1/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Immuno-oncotherapy News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvodom prvého tohtoročného vydania Immuno oncotherapy News vás prevedie MUDr. Branislav Bystrický z Onkologickej kliniky FN Trenčín. Autor v krátkosti rozoberá históriu vzniku imunoterapie a postupne predstavuje jednotlivé príspevky autorov. Review článku Imunoterapia pokročilých urotelových karcinómov pripravil JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., z  II. onkologickej klinika LF UK a NOÚ v Bratislave. V závere článku autor pripomína, že imunoterapia pokročilých urotelových karcinómov podstatne zvyšuje percento objektívnych odpovedí vrátane kompletných remisií oproti cytostatickej liečbe. Komentár štúdie Pembrolizumab pri včasnom tripple negatívnom karcinóme prsníka pripravil doc. MUDr. Štefan Korec. Autor rozoberá predbežné výsledky fázy III neoadjuvantnej chemoimunoterapie u pacientok s včasným, trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka (TNKP). Imunoterapia má nezastupiteľnú úlohu aj v liečbe hematologických malignít. Prehľad liečby klasického Hodgkinovho lymfómu prináša v poslednom príspevku časopisu MUDr. Ladislav Fekete z Hematológie a transfúziológie, Nemocnica Dunajská Streda. Autor pripravil prehľad terapeutických skupín a súčasné možnosti liečby rôznych typov tohto ochorenia.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, MUDr. Ladislav Fekete, doc. MUDr. Štefan Korec, PhD., JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M. ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 3. ročník ¦ ISSN (TLAČENÉ VYDANIE): 2644-4593/ISSN (ONLINE VYDANIE): 2644-6987

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu