This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2020 Slovak edition

Imunoterapia pokročilých urotelových karcinómov

Patrik Palacka

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave

Úvod Približne štvrtina pacientov s urotelovými karcinómami (UC) má v čase stanovenia diagnózy svalovinu infiltrujúce ochorenie (T2). Päťročné prežívanie je určené najmä hĺbkou invázie (T štádium) a metastatickým postihnutím lymfatických uzlín (N štádium) (obrázok 1). Medián prežívania chemoterapiou liečených chorých bol v čase cytostatickej liečby 15 mesiacov, medián prežívania neliečených pacientov je 6 mesiacov. Štandardným prvolíniovým režimom inoperabilných pokročilých...

Zpět

Event Report – ASH® – video

30 | 03 | 2023

Po januárovom tlačenom vydaní Event Reportu pripravujeme tiež jeho videoverziu.

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu