This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2020 Slovak edition

Klasický Hodgkinov lymfóm

Ladislav Fekete

Hematológia a transfúziológia Nemocnica Dunajská Streda

Úvod Hodgkinove lymfómy (HL) tvoria skupinu dvoch rozdielnych klinických jednotiek – klasických Hodgkinových lymfómov (cHL, predstavuje 95 % HL) a nodulárneho Hodgkinovho lymfómu bohatého na lymfocyty (NLPHL, predstavuje 5 % HL). Tvoria približne 20 – 30 % všetkých malígnych lymfómov. Spoločným znakom HL je menšinový podiel nádorových buniek (Hodgkin a Reed-Sternbergovej bunky, HRS bunky) na pozadí nenádorových a primiešaných reaktívnych buniek. Incidencia HL...

Zpět

Event Report – ASH® – video

30 | 03 | 2023

Po januárovom tlačenom vydaní Event Reportu pripravujeme tiež jeho videoverziu.

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu