This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2020 Slovak edition

Pembrolizumab pri včasnom tripple negatívnom karcinóme prsníka

Štefan Korec

Immuno-oncotherapy News 1/2020 Slovak edition

Autori referujú predbežné výsledky fázy III neoadjuvantnej chemoimunoterapie u pacientok s včasným trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka (TNKP). Primárnym cieľom štúdie bolo zhodnotiť možný vplyv pridania imunoterapie k štandardnej chemoterapii na počet dosiahnutých kompletných patologických remisií dokumentovaných pri definitívnom chirurgickom zákroku. V štúdii autori randomizovali 1 174 pacientok v štádiách II a III v pomere 2 : 1. V oboch ramenách dostali pacientky rovnakú štandardnú chemoterapiu...

Zpět

Event Report – ASH® – video

30 | 03 | 2023

Po januárovom tlačenom vydaní Event Reportu pripravujeme tiež jeho videoverziu.

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu