This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 2/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 12/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Toto číslo prináša výber kazuistík z vydania časopisu v rokoch 2016 – 2018. Nájdete v ňom už publikované články: Ako Jakub blúdil; Príbehy zo skríningu kongenitálnej adrenálnej hyperplázie z deficitu 21 hydroxylázy (CAH); Matiáško rástol pomaly, bez nadobličiek, s novým syndrómom MIRAGE; Syndróm testikulárnej regresie (vanishing testis).
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. ¦ Členky redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.,
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc. ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 3. ročník / ISSN 2453-9724 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16Partneři projektu