This site is intended for healthcare professionals

Matiáško rástol pomaly, bez nadobličiek, s novým syndrómom MIRAGE

Denisa Ilenčíková

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava
Inštitút lekárskej genetiky, Keplerova univerzita, Med Camp IV, Linz, Rakúsko

Matiáško sa narodil zdravým rodičom ako druhé dieťa. Jeho staršia sestra je zdravá. Už počas vnútromaternicového vývinu sa uňho zistilo výrazné zaostávanie v raste. Narodil sa predčasne v 32. + 3. gestačnom týždni cisárskym rezom práve pre vnútromaternicové zaostávanie v raste (IUGR) a oligohydramnion. Jeho pôrodná hmotnosť bola 996 g, pôrodná dĺžka 39 cm a obvod hlavičky 26 cm. Okrem problematickej popôrodnej adaptácie...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu