This site is intended for healthcare professionals

Ako Jakub blúdil

Eva Vitáriušová, Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod V nasledujúcich riadkoch opisujeme prípad chlapca s vrodenou anomáliou centrálnej nervovej sústavy a pridruženými komplikáciami. Anomália CNS viedla k postupne sa vyvíjajúcemu deficitu hypofyzárnych hormónov a k poruche hypotalamu.   Kazuistika Jakub sa narodil ako prvé dieťa z prvej fyziologickej gravidity zdravým rodičom. Mal fyziologickú pôrodnú dĺžku a hmotnosť a jeho bezprostredná popôrodná adaptácia bola bez pozoruhodností. Avšak už počas prvých dní po...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu