This site is intended for healthcare professionals

Ako Jakub blúdil

Eva Vitáriušová, Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod V nasledujúcich riadkoch opisujeme prípad chlapca s vrodenou anomáliou centrálnej nervovej sústavy a pridruženými komplikáciami. Anomália CNS viedla k postupne sa vyvíjajúcemu deficitu hypofyzárnych hormónov a k poruche hypotalamu.   Kazuistika Jakub sa narodil ako prvé dieťa z prvej fyziologickej gravidity zdravým rodičom. Mal fyziologickú pôrodnú dĺžku a hmotnosť a jeho bezprostredná popôrodná adaptácia bola bez pozoruhodností. Avšak už počas prvých dní po...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu