This site is intended for healthcare professionals

Ako Jakub blúdil

Eva Vitáriušová, Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod V nasledujúcich riadkoch opisujeme prípad chlapca s vrodenou anomáliou centrálnej nervovej sústavy a pridruženými komplikáciami. Anomália CNS viedla k postupne sa vyvíjajúcemu deficitu hypofyzárnych hormónov a k poruche hypotalamu.   Kazuistika Jakub sa narodil ako prvé dieťa z prvej fyziologickej gravidity zdravým rodičom. Mal fyziologickú pôrodnú dĺžku a hmotnosť a jeho bezprostredná popôrodná adaptácia bola bez pozoruhodností. Avšak už počas prvých dní po...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu