This site is intended for healthcare professionals

Príbehy zo skríningu kongenitálnej adrenálnej hyperplázie z deficitu 21 hydroxylázy (CAH)

Zuzana Priblincová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Abstrakt Novorodenecký skríning CAH sa v Slovenskej republike zaviedol celoplošne v roku 2004. Doteraz prispel k skráteniu času stanovenia diagnózy tak, že z evidencie skríningového centra nie je známa závažná komplikácia základného ochorenia u novorodenca v dôsledku neskorého záchytu. Celosvetovo ostáva problém falošne pozitívnych skríningov u nezrelých a chorých novorodencov, spôsob nastavenia pacienta s minimalizáciou invazívnych vstupov a dĺžky hospitalizácie. Dilema rozsahu opakovaných vyšetrení a testov...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu