This site is intended for healthcare professionals

Príbehy zo skríningu kongenitálnej adrenálnej hyperplázie z deficitu 21 hydroxylázy (CAH)

Zuzana Priblincová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Abstrakt Novorodenecký skríning CAH sa v Slovenskej republike zaviedol celoplošne v roku 2004. Doteraz prispel k skráteniu času stanovenia diagnózy tak, že z evidencie skríningového centra nie je známa závažná komplikácia základného ochorenia u novorodenca v dôsledku neskorého záchytu. Celosvetovo ostáva problém falošne pozitívnych skríningov u nezrelých a chorých novorodencov, spôsob nastavenia pacienta s minimalizáciou invazívnych vstupov a dĺžky hospitalizácie. Dilema rozsahu opakovaných vyšetrení a testov...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu