This site is intended for healthcare professionals

Príbehy zo skríningu kongenitálnej adrenálnej hyperplázie z deficitu 21 hydroxylázy (CAH)

Zuzana Priblincová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Abstrakt Novorodenecký skríning CAH sa v Slovenskej republike zaviedol celoplošne v roku 2004. Doteraz prispel k skráteniu času stanovenia diagnózy tak, že z evidencie skríningového centra nie je známa závažná komplikácia základného ochorenia u novorodenca v dôsledku neskorého záchytu. Celosvetovo ostáva problém falošne pozitívnych skríningov u nezrelých a chorých novorodencov, spôsob nastavenia pacienta s minimalizáciou invazívnych vstupov a dĺžky hospitalizácie. Dilema rozsahu opakovaných vyšetrení a testov...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu