This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Chronic Lymphocytic Leukemia 1/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Chronic Lymphocytic Leukemia Slovak edition

Dátum vydania: 05/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Predstavujeme časopis Chronic Lymphocytic Leukemia News, ktorý sa venuje chronickej lymfocytovej leukémii. V prvom čísle nájdete zhrnutie diania na kongrese Americkej hematologickej spoločnosti, ktorý prebehol na prelome novembra a decembra 2018 v americkom San Diegu, od MUDr. Miroslava Šimka, PhD. Prehľadový článok o IGHV mutačnom statuse ako prognostickom faktore napísala MUDr. Viera Štulajterová a MUDr. Tomáš Guman, PhD., sa v prehľadovom článku venoval dlhodobým výsledkom liečby ibrutinibom po siedmich rokoch sledovania v klinickej štúdii.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: MUDr. Tomáš Guman, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Miroslav Šimek, PhD., MUDr. Viera Štulajterová
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2644-5174 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5799/19

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu