This site is intended for healthcare professionals

Chronic Lymphocytic Leukemia 1/2019 Slovak edition

Dlhodobé výsledky liečby ibrutinibom po siedmich rokoch sledovania v klinickom skúšaní

Tomáš Guman

Klinika hematológie a onkohematológie, UN L. Pasteura Košice

Súhrn Ide o prehľad/súhrn nových údajov o liečbe ibrutinibom odprezentovaných a publikovaných na konferencii ASH 2018, ktorá sa konala v termíne 1. – 4. decembra v San Diegu v Kalifornii. Údaje zo štúdie PCYC-1102/1103 poskytujú dlhodobé výsledky liečby ibrutinibom po siedmich rokoch sledovania v klinickom skúšaní. Tieto údaje predstavujú v súčasnosti najdlhšie sledovanie zo všetkých nových liekov (medián sledovania 67 mesiacov, rozpätie 0,7 – 87...

Zpět

Detská endokrinológia č. 2/2020 Slovak edition

14 | 12 | 2020

Koncom roku 2020 sa môžete tešiť na nové číslo časopisu Detská endokrinológia.

Acromegaly News č. 2/2020 Slovak edition

11 | 12 | 2020

Ďalšie číslo Acromegaly News!

Paediatric News č. 1/2020 Czech edition

08 | 12 | 2020

Prichádza nové vydanie časopisu Paediatric News.

News (CZECH EDITION)Partneři projektu