This site is intended for healthcare professionals

Chronic Lymphocytic Leukemia 1/2019 Slovak edition

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Juraj Chudej

Klinika hematológie a transfúziológie, UN Martin a JLF UK v Martine

dovoľte, aby som sa vám prihovoril na úvod prvého čísla nového časopisu CLL News. Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je najčastejšou leukémiou dospelých v západných krajinách, kde tvorí štvrtinu až tretinu zo všetkých leukémií. Ochorenie sa takmer nevyskytuje vo východnej Ázii. V Európe pribudnú ročne asi 3 prípady CLL na 100 000 obyvateľov. V rámci európskych krajín má Slovensko štvrtý najvyšší výskyt...

Zpět

Detská endokrinológia č. 2/2020 Slovak edition

14 | 12 | 2020

Koncom roku 2020 sa môžete tešiť na nové číslo časopisu Detská endokrinológia.

Acromegaly News č. 2/2020 Slovak edition

11 | 12 | 2020

Ďalšie číslo Acromegaly News!

Paediatric News č. 1/2020 Czech edition

08 | 12 | 2020

Prichádza nové vydanie časopisu Paediatric News.

News (CZECH EDITION)Partneři projektu