This site is intended for healthcare professionals

Chronic Lymphocytic Leukemia 1/2019 Slovak edition

IGHV mutačný status ako prognostický faktor

Viera Štulajterová

Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Súhrn Typický genóm chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) zahŕňa viac ako 2 000 molekulových lézií. Genóm CLL má silný vplyv na klinický priebeh ochorenia a odhalil niekoľko dôležitých molekulových prognostických a prediktívnych biomarkerov. Prognostické biomarkery nemajú vplyv na výber liečby, zatiaľ čo prediktívne biomarkery ovplyvňujú výber liečby. Mutačný status IGHV (Immuno Globulin Heavy chain Variable region) génov reprezentuje prediktívny...

Zpět

Detská endokrinológia č. 2/2020 Slovak edition

14 | 12 | 2020

Koncom roku 2020 sa môžete tešiť na nové číslo časopisu Detská endokrinológia.

Acromegaly News č. 2/2020 Slovak edition

11 | 12 | 2020

Ďalšie číslo Acromegaly News!

Paediatric News č. 1/2020 Czech edition

08 | 12 | 2020

Prichádza nové vydanie časopisu Paediatric News.

News (CZECH EDITION)Partneři projektu