This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 2/2022 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 12/2022


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 32

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Decembrové vydanie časopisu sa komplexne venuje zmene rodovej identity u detí. Väčšina detských endokrinológov má minimálne skúse­nosti, ako postupovať pri rodovej tranzícii, preto je cieľom tohto čísla časopisu priblížiť vám túto problematiku. Problematikou vás prevedú doc. MUDr. Marta Šnajdero­vá, CSc., detská endokrinologička, ktorá sa problematike transrodových detí venuje dlhé roky, MUDr. David Neu­mann, Ph.D., detský endokrinológ, ktorý lieči transrodo­vé deti s cieľom zmeny pohlavia a pozná aj úskalia tejto liečby, a MUDr. Ing. Eva Katrlíková, detská psychiatrička, ktorá sa podieľa na diagnostike transrodových detí.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Členovia redakčnej rady tohto vydania: MUDr. David Neumann, Ph.D., MUDr. Eva Katrlíková, doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD., doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 7. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9724/ISSN (online vydanie): 2644–6960
Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16Partneři projektu