This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 2/2022 Slovak edition

Psychiatrické komorbidity u detí a adolescentov s genderovou dysfóriou

Eva Katrlíková

Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Problematika genderovej dysfórie je narastajúci nielen medicínsky, ale aj celospoločenský problém. Problémom je nedostatok špecialistov, ale aj legislatíva neumožňujúca adekvátnu liečbu pre túto subpopuláciu. Nedostupnosť a nemožnosť poskytovať adekvátnu lekársku starostlivosť pre tieto deti a adoslecentov ich niekedy doženie k tomu, že vyhľadajú lekársku pomoc v zahraničí. Fenomény ako rapid onset gender dysforia (ROGD)...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu