This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 2/2022 Slovak edition

Psychiatrické komorbidity u detí a adolescentov s genderovou dysfóriou

Eva Katrlíková

Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Problematika genderovej dysfórie je narastajúci nielen medicínsky, ale aj celospoločenský problém. Problémom je nedostatok špecialistov, ale aj legislatíva neumožňujúca adekvátnu liečbu pre túto subpopuláciu. Nedostupnosť a nemožnosť poskytovať adekvátnu lekársku starostlivosť pre tieto deti a adoslecentov ich niekedy doženie k tomu, že vyhľadajú lekársku pomoc v zahraničí. Fenomény ako rapid onset gender dysforia (ROGD)...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu