This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 2/2022 Slovak edition

Editoriál

Ľudmila Košťálová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, končí sa obdobie covidovej pandémie, ktoré zasiahlo do života mnohých ľudí na celom svete. Obdobie izolácie vrátane izolácie detí prinieslo so sebou nové problémy, ktoré sa doteraz objavovali len sporadicky, okrajovo, v menšom počte detí. Zvýšená izolácia detí a nemožnosť konfrontovať svoje pocity či žiadosti odkryli a vystupňovali nové problémy, o ktorých sa vedelo doteraz málo a ktoré...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu