This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 2/2022 Slovak edition

Editoriál

Ľudmila Košťálová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, končí sa obdobie covidovej pandémie, ktoré zasiahlo do života mnohých ľudí na celom svete. Obdobie izolácie vrátane izolácie detí prinieslo so sebou nové problémy, ktoré sa doteraz objavovali len sporadicky, okrajovo, v menšom počte detí. Zvýšená izolácia detí a nemožnosť konfrontovať svoje pocity či žiadosti odkryli a vystupňovali nové problémy, o ktorých sa vedelo doteraz málo a ktoré...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu