This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 2/2022 Slovak edition

Účinnosť a bezpečnosť somatrogonu v klinickej štúdii fázy III

Miriam Kuricová

Detské oddelenie NEDÚ Ľubochňa
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

Abstrakt Cieľom multicentrickej, randomizovanej, otvorenej, kontrolovanej štúdie bolo porovnať účinnosť a bezpečnosť subkutánnej aplikácie somatrogonu 1× týždenne s 1× denne dávkovaným somatropínom u prepubertálnych detí s potvrdeným deficitom rastového hormónu. Primárnym výstupom štúdie bola rastová rýchlosť za rok liečby, v skupine liečenej somatrogonom (n = 109) bola priemerná rýchlosť rastu 10,1 cm/rok, v skupine liečenej...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu