This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 1/2023 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 11/2023


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvodom septembrového čísla vás prevedie predsedníčka redakčnej rady doc. MUDr. Ľudmila Košťálová. Prvý príspevok časopisu z pera MUDr. Zuzany Pribilincovej, CSc., uvádza základné informácie o rastovom hormóne, o jeho pôsobení na detský organizmus a o diagnostike deficitu rastového hormónu. MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., poukazuje v druhom prehľadovom článku na dôležitosť prehodnotenia koncentrácie rastového hormónu po ukončení rastu pacientov s deficitom rastového hormónu. Posledný a veľmi aktuálny článok časopisu prináša MUDr. Juliana Ferenczová, PhD. Autorka charakterizuje zmeny vo vyvíjajúcej sa kosti a upozorňuje na dôležitosť správnej výživy a podávania vitamínu D.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Členovia redakčnej rady tohto vydania: MUDr. Juliana Ferenczová, PhD., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Eva Vitáriušová, PhD. ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 8. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9724/ISSN (online vydanie): 2644–6960
Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16Partneři projektu