This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 1/2023 Slovak edition

Osteoporóza a možnosti jej liečby u detí

Juliana Ferenczová

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice Tr. SNP č. 1, Košice 040 11

Súhrn Znížená kostná denzita a osteoporóza v detskom veku predstavujú významnú komplikáciu asociovanú s viacerými chronickými chorobami. Ani včasné preventívne opatrenia – substitúcia vitamínom D a vápnikom – nedokážu často zabrániť vzniku fraktúr. V súčasnosti sa považuje za účinnú a bezpečnú u detí s osteoporózou liečba bisfosfonátmi. Ich účinnosť bola prvýkrát potvrdená v klinickej štúdii...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu