This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 1/2023 Slovak edition

Osteoporóza a možnosti jej liečby u detí

Juliana Ferenczová

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice Tr. SNP č. 1, Košice 040 11

Súhrn Znížená kostná denzita a osteoporóza v detskom veku predstavujú významnú komplikáciu asociovanú s viacerými chronickými chorobami. Ani včasné preventívne opatrenia – substitúcia vitamínom D a vápnikom – nedokážu často zabrániť vzniku fraktúr. V súčasnosti sa považuje za účinnú a bezpečnú u detí s osteoporózou liečba bisfosfonátmi. Ich účinnosť bola prvýkrát potvrdená v klinickej štúdii...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu