This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 1/2023 Slovak edition

Editoriál

Ľudmila Košťálová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,   všetci dobre vieme, že rast je jedným z najcharakteristickejších vlastností detského organizmu. Je možný len v detskom veku, do uzavretia rastových štrbín. Ak v tomto období nastanú poruchy rastu, ich následky si môže niesť jedinec po celý život. Preto je nevyhnuté sledovať rast dieťaťa a v prípade odchýlok v raste zasiahnuť. V tomto čísle sa dozviete,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu