This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 1/2023 Slovak edition

Deficit rastového hormónu – prechodné obdobie z pohľadu pediatrického endokrinológa

Eva Vitáriušová

Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave

Súhrn Liečba rastovým hormónom sa ukončuje po finalizácii rastu v závislosti od základnej diagnózy, priebehu puberty a veku začatia liečby. V tomto období, ktoré nazývame prechodné obdobie, však stále pretrváva somatický vývoj jedinca. Preto je nevyhnutné podľa aktuálnych poznatkov pristúpiť k prehodnoteniu sekrécie rastového hormónu a následne potreby liečby jeho metabolickou dávkou v záujme zvýšenia...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu