This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Acromegaly News 1/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Acromegaly News Slovak edition

Dátum vydania: 04/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Predstavujeme prvé číslo časopisu Acromegaly News. Úvodné slovo spolu s najnovšími informáciami o manažmente akromegálie z 9. európskej konferencie si pripravil prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH. Prehľadový článok na tému Akromegalický pacient a interdisciplinárna spolupráca – od záchytu suspektného pacienta až po finálne potvrdenie diagnózy ponúkol MUDr. Peter Vaňuga, PhD. Číslo uzavreli doc. MUDr. Martin Kužma, PhD., a prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH, ktorí sa venovali zmenám pohybového aparátu pri akromegálii.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.; prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH; MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 1. ročník / ISSN 2644-5042 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5786/19

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu