This site is intended for healthcare professionals

Acromegaly News 1/2019 Slovak edition

Zmeny pohybového aparátu pri akromegálii

Martin Kužma, Juraj Payer

V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava

Abstrakt Akromegália je endokrinopatia, ktorá sa vyvíja pomaly a je spôsobená hypersekréciou rastového hormónu (RH) a inzulínu podobného rastového faktora 1 (IGF-1), najčastejšie v dôsledku adenómu hypofýzy. Aj keď je zrejmé, že RH a IGF-1 hrajú dôležitú úlohu v kostnom metabolizme, efekt hypersekrécie RH na kosť nie je dostatočne objasnený. Problematika osteoartikulárnych zmien pri akromegálii je vzhľadom na ich častý výskyt stále...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu