This site is intended for healthcare professionals

Acromegaly News 1/2019 Slovak edition

Akromegalický pacient a interdisciplinárna spolupráca – od záchytu suspektného pacienta až po finálne potvrdenie diagnózy

Peter Vaňuga

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa

Súhrn Diagnostikovať akromegáliu (AM) nie je problém, ak sa na ochorenie myslí a máme možnosť laboratórneho vyšetrenia rastového hormónu a inzulínu podobného rastového faktora 1 (IGF-1), respektíve vieme o náleze adenómu hypofýzy z MR či CT vyšetrenia. Napriek vymoženostiam modernej doby zostáva problémom včasné odhalenie tejto raritnej choroby – od prvých príznakov k úplnej diagnostike akromegálie prejde veľa rokov až desaťročia. V klinickej...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu