This site is intended for healthcare professionals

Acromegaly News 1/2019 Slovak edition

Vážení čitatelia,

Juraj Payer

V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava

dovoľte, aby som sa prihovoril na úvod prvého čísla nového časopisu Acromegaly News. Akromegália predstavuje často terapeutický problém pre endokrinológa, ale predovšetkým významné ovplyvňuje prežívanie a kvalitu života pacientov. Svojím typickým klinickým obrazom, ako aj možnosťami diagnostiky a liečby, patrí k najkomplikovanejším, ale zároveň najzaujímavejším endokrinopatiám.   Najnovšie informácie o manažmente akromegálie nám poskytla 9. európska konferencia, ktorá sa konala...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu