This site is intended for healthcare professionals

Acromegaly News 1/2019 Slovak edition

Vážení čitatelia,

Juraj Payer

V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava

dovoľte, aby som sa prihovoril na úvod prvého čísla nového časopisu Acromegaly News. Akromegália predstavuje často terapeutický problém pre endokrinológa, ale predovšetkým významné ovplyvňuje prežívanie a kvalitu života pacientov. Svojím typickým klinickým obrazom, ako aj možnosťami diagnostiky a liečby, patrí k najkomplikovanejším, ale zároveň najzaujímavejším endokrinopatiám.   Najnovšie informácie o manažmente akromegálie nám poskytla 9. európska konferencia, ktorá sa konala...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodný príspevok aprílového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou zoznamuje s autológnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek ako jednou z možností liečby agresívnej formy roztrúsenej sklerózy.

PragueONCO News 1/2023

24 | 04 | 2023

Ohliadnutím sa za týmto ročníkom kolokvia sú PragueONCO News, ktoré práve vyšli.
Partneři projektu