This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Antiinfectives News 1/2016 Slovak edition

Originálny názov:
Antiinfectives News Slovak edition

Dátum vydania: 05/2016


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 28

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Predstavujeme slovenskú verziu časopisu Antiinfectives News, ktorý sa venuje problematike infekčných chorôb a ich terapie. V prvom čísle predstavil doc. MUDr. Milan Nikš, CSc., aktuálny stav a trendy vývoja antibiotickej rezistencie v Slovenskej republike. Kazuistiku o použití tigecyklínu u pacienta s intraabdominálnou infekciou pri akútnej pankreatitíde spracovali prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., a MUDr. Jana Iľková a rebríček 20 najlepších odborných prác týkajúcich sa mykotickej tematiky zostavil doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.,
MUDr. Jana Iľková ¦ Zodpovedne redaktorky: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk, Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Jarmila Fundárková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 1. ročník / ISSN 2453-7462 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5316/15Partneři projektu