This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne a kolegovia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Klenová 1, Bratislava

dostáva sa vám do rúk prvé číslo nového periodika, ktoré bude zasvätené problematike infekčných ochorení a najmä antiinfekčnej terapii. Možno si poviete: načo ďalší časopis?… V období zmien týkajúcich sa účasti na odborných podujatiach je práve táto forma možnosťou, ako zabezpečiť primeraný tok informácií k zdravotníckym pracovníkom. Navyše, na Slovensku nie je vydávané periodikum zamerané čisto na antiinfekčnú...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu