This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne a kolegovia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Klenová 1, Bratislava

dostáva sa vám do rúk prvé číslo nového periodika, ktoré bude zasvätené problematike infekčných ochorení a najmä antiinfekčnej terapii. Možno si poviete: načo ďalší časopis?… V období zmien týkajúcich sa účasti na odborných podujatiach je práve táto forma možnosťou, ako zabezpečiť primeraný tok informácií k zdravotníckym pracovníkom. Navyše, na Slovensku nie je vydávané periodikum zamerané čisto na antiinfekčnú...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu