This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne a kolegovia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Klenová 1, Bratislava

dostáva sa vám do rúk prvé číslo nového periodika, ktoré bude zasvätené problematike infekčných ochorení a najmä antiinfekčnej terapii. Možno si poviete: načo ďalší časopis?… V období zmien týkajúcich sa účasti na odborných podujatiach je práve táto forma možnosťou, ako zabezpečiť primeraný tok informácií k zdravotníckym pracovníkom. Navyše, na Slovensku nie je vydávané periodikum zamerané čisto na antiinfekčnú...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu