This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne a kolegovia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Klenová 1, Bratislava

dostáva sa vám do rúk prvé číslo nového periodika, ktoré bude zasvätené problematike infekčných ochorení a najmä antiinfekčnej terapii. Možno si poviete: načo ďalší časopis?… V období zmien týkajúcich sa účasti na odborných podujatiach je práve táto forma možnosťou, ako zabezpečiť primeraný tok informácií k zdravotníckym pracovníkom. Navyše, na Slovensku nie je vydávané periodikum zamerané čisto na antiinfekčnú...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu