This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne a kolegovia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Klenová 1, Bratislava

dostáva sa vám do rúk prvé číslo nového periodika, ktoré bude zasvätené problematike infekčných ochorení a najmä antiinfekčnej terapii. Možno si poviete: načo ďalší časopis?… V období zmien týkajúcich sa účasti na odborných podujatiach je práve táto forma možnosťou, ako zabezpečiť primeraný tok informácií k zdravotníckym pracovníkom. Navyše, na Slovensku nie je vydávané periodikum zamerané čisto na antiinfekčnú...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu