This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s intraabdominálnou infekciou pri akútnej pankreatitíde

Pavol Jarčuška1, Jana Iľková2

1 Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a LF UPJŠ v Košiciach
2 II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Súhrn Tigecyklín je liekom voľby v liečbe komplikovaných intraabdominálnych infekcií. Autori predkladajú kazuistiku pacienta s komplikovanou intraabdominálnou infekciou počas akútnej pankreatitídy, ktorý bol liečený s efektom kombináciou tigecyklínu a amikacínu. Výhodou tigecyklínu je súčasná účinnosť na najčastejšie patogény intraabdominálnych infekcií – enterokoky, enterobaktérie a anaeróby vrátane kmeňov produkujúcich ESBL. Kľúčové slová: pankreatitída – intraabdominálne infekcie – tigecyklín   Úvod Tigecyklín...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu