This site is intended for healthcare professionals

Top 20 prác s mykotickou tematikou 2014/2015

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava

Počas minuloročnej konferencie Trends in Medical Mycology (TIMM- 7) konanej v portugalskom Lisabone (9. – 12. októbra 2015) zazneli aj prednášky komentujúce najvýraznejšie a dennú prax ovplyvňujúce práce zaoberajúce sa mykologickou diagnostikou a liečbou mykotických infekcií. Pripravili sme pre čitateľov Antiinfectives News komentovaný súhrn výberu dvadsiatich publikovaných prác podľa výberu špičkových odborníkov klinickej mykológie.   1. Fukutomi Y.,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu