This site is intended for healthcare professionals

Top 20 prác s mykotickou tematikou 2014/2015

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava

Počas minuloročnej konferencie Trends in Medical Mycology (TIMM- 7) konanej v portugalskom Lisabone (9. – 12. októbra 2015) zazneli aj prednášky komentujúce najvýraznejšie a dennú prax ovplyvňujúce práce zaoberajúce sa mykologickou diagnostikou a liečbou mykotických infekcií. Pripravili sme pre čitateľov Antiinfectives News komentovaný súhrn výberu dvadsiatich publikovaných prác podľa výberu špičkových odborníkov klinickej mykológie.   1. Fukutomi Y.,...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu