This site is intended for healthcare professionals

Top 20 prác s mykotickou tematikou 2014/2015

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava

Počas minuloročnej konferencie Trends in Medical Mycology (TIMM- 7) konanej v portugalskom Lisabone (9. – 12. októbra 2015) zazneli aj prednášky komentujúce najvýraznejšie a dennú prax ovplyvňujúce práce zaoberajúce sa mykologickou diagnostikou a liečbou mykotických infekcií. Pripravili sme pre čitateľov Antiinfectives News komentovaný súhrn výberu dvadsiatich publikovaných prác podľa výberu špičkových odborníkov klinickej mykológie.   1. Fukutomi Y.,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu