This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Žijeme s roztroušenou sklerózou 2/2023

Originální název:
Žijeme s roztroušenou sklerózou

Datum vydání: 11/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Podzimní číslo časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou je tematicky věnováno přetrvávajícímu problému s chybějícími léky na trhu. Dozvíte se, zda tato situace ovlivňuje i pacienty s RS. Dále si můžete přečíst informace o relativně nové léčebné metodě – selektivní imunorekonstituční terapii, která může navodit remisi bez nutnosti kontinuálního podávání léků. Podíváme se na roztroušenou sklerózu znovu pohledem psycholožky a budeme se věnovat významu partnerství a podpory při prožívání nelehkého období boje s nemocí. I tentokrát se seznámíme s dalším pacientským příběhem a dozvíme se více o životě mladé právničky Jany Hlaváčové. Na závěr přinášíme přehled aktivit, kterými momentálně podporuje pacienty s RS Unie ROSKA ve Frýdku-Místku a v Jihlavě.
Tiráž

Vydává: Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | IČO: 27656624
E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc
Čestná předsedkyně redakční rady: Ing. Jiřina Landová, předsedkyně výkonné rady Unie ROSKA – Česká MS společnost, z. s.
Místopředseda redakční rady: MUDr. Jiří Piťha, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Teplice
Členové redakční rady: MUDr. Radek Ampapa, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Jihlava; doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; Jana Nakládalová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. Roska Olomouc, z.p.s.; MUDr. Petra Nytrová, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové; Jitka Večeřová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. Roska Jihlava, z.p.s.; MUDr. Petra Vykydalová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc; MUDr. Jana Vysloužilová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Inzerce: info@wemakemedia.cz, Foto: Shutterstock, není-li uvedeno jinak Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu