This site is intended for healthcare professionals

Žijeme s roztroušenou sklerózou 2/2023

Unie ROSKA Jihlava pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou k aktivnějšímu zapojení do života

Iva Honsová

Unie ROSKA Jihlava

Občanské sdružení ROSKA Jihlava bylo založeno v únoru 2006. ROSKA se záhy stala skupinou lidí různého věku, profesí a zájmů, ale hlavně lidí, kteří jsou sami ochotni něco pro sebe udělat a nečekat pouze na pomoc léků a lékařů. Stala se skupinou lidí, kteří se nebojí zasmát sami sobě a přijímat pokud možno s nadhledem svou zdravotní situaci.

Stejně jako ostatní regionální organizace sdružené pod Unií ROSKA pomáhá i ROSKA Jihlava lidem s roztroušenou sklerózou k aktivnějšímu zapojení do života. Svým členům nabízí pravidelné skupinové lekce jógy, plavání a cvičení ve vodě (teplé, studené, slané i sladké s příchutí chlóru), trénink paměti, rekondiční pobyty v půvabných koutech Vysočiny, společné výpravy do maďarských lázní a různé volnočasové aktivity, mezi něž patří i oblíbená činnost zvaná „rukoprčky“.

Ptáte se, o co jde? Někdy o úplné maličkosti… ale s velkým dosahem. „Rukoprčky“ jsou rukodělné činnosti, tedy práce s jemnou motorikou při výrobě tu větších, tu menších oku lahodících výtvorů. Prsty se při nich nezastaví… a často se nezastaví ani mluvidla přítomných… a i to je moc dobře, protože není nad to, moci společně sdílet životní těžkosti a radosti. Mít zázemí mezi „svými“ je důležitou psychohygienou. A péče o psychiku je u roztroušené sklerózy stejně důležitá jako péče o tělo.

Pro potěšení oka i duše ROSKA Jihlava pravidelně pořádá i společné návštěvy divadelních představení v Horáckém divadle a návštěvy programů spojených s výstavami v domě Gustava Mahlera, po nichž pro změnu chuťovým pohárkům dopřeje potěšení společné posezení v kavárně.

Oblíbené jsou také výlety do různých koutů České republiky, při nichž společně ověřujeme, nakolik jsou bezbariérově přístupné hrady, zámky… ale třeba i jeskyně.

Tyto aktivity i setkávání jsou pro naše členy velmi důležité především z integračního hlediska, protože umožňují jednak setkání s lidmi, kteří mají stejnou nemoc, ale i setkávání s lidmi zdravými, což určitým způsobem zabraňuje vzniku pocitu vyčlenění ze společnosti kvůli nemoci.

Do všech společných programů rádi zapojujeme i ostatní rodinné příslušníky a širší veřejnost – a to nejenom pasivně. Například při mikulášském setkání jsou mezi vystupujícími často děti a dospívající našich členů v roli tanečníků, zpěváků či hudebníků. A v rámci velkého turnaje v pexesu jsou si všichni rovni – ti s „ereskou“ i ti bez.

Je-li potřeba, je naší snahou pomoci našim členům i případným zájemcům z řad veřejnosti i v sociální oblasti.

 

Iva Honsová
Unie ROSKA Jihlava

 

e-mail: roska.ji@centrum.cz
www.roskajihlava.cz

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu